Fiskarter i Öresund


Fiskarter i Öresund


Torsk

(Gadus Morhua):

Finns året om . Minimimått på Vår båt 50 cm.






Horngädda (Belone Belone): Finns i Öresund i början av maj, ofta i stora mängder.






Havsöring (Salmo Trutta): Finns året om. Tillåten fångstperiod 1 jan-15 sept. Minimimått 50 cm






Makrill (Scomber

Scombrus): Sommargäst. Från juni till okt. Största exemplaren

fångas på hösten och då finns mycket goda chanser till fisk över kilot och mer.






Sill (Clupea

Harengus): Finns året om. Bäst fiskas den på hösten.






Skrubba (Platichthys Flesus): Finns

året om. Bäst som matfisk på hösten.






Sandskädda (Limanda Limanda): Finns

året om. Förekommer ibland i stort antal.






Rödspätta (Pleuronectes Platessa):

Finns året om.






Piggvar (Scophthalmus

Maximus): Vår största plattfisk.


Slätvar: 






Vitling (Merlangius

Merlangus): Tillhör torskfamiljen. Mindre exemplar vanliga som

bifångst. Underskattad matfisk.






Kolja (Melanogrammus

Aeglefinus): Tillhör torsksläktet. Vandrar ibland ner i stim

från Västerhavet till särskilt norra Öresund.






Gråsej (Pollacius

Virens): Torsksläkting. Förekommer vissa år under sommar

och höst ganska rikligt, oftast mindre exemplar.




This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera