Fiskarter i Öresund


Fiskarter i Öresund


Torsk

(Gadus Morhua):

Finns året om . Minimimått på Vår båt 50 cm.


Horngädda (Belone Belone): Finns i Öresund i början av maj, ofta i stora mängder.


Havsöring (Salmo Trutta): Finns året om. Tillåten fångstperiod 1 jan-15 sept. Minimimått 50 cm


Makrill (Scomber

Scombrus): Sommargäst. Från juni till okt. Största exemplaren

fångas på hösten och då finns mycket goda chanser till fisk över kilot och mer.


Sill (Clupea

Harengus): Finns året om. Bäst fiskas den på hösten.


Skrubba (Platichthys Flesus): Finns

året om. Bäst som matfisk på hösten.


Sandskädda (Limanda Limanda): Finns

året om. Förekommer ibland i stort antal.


Rödspätta (Pleuronectes Platessa):

Finns året om.


Piggvar (Scophthalmus

Maximus): Vår största plattfisk.


Slätvar: 


Vitling (Merlangius

Merlangus): Tillhör torskfamiljen. Mindre exemplar vanliga som

bifångst. Underskattad matfisk.


Kolja (Melanogrammus

Aeglefinus): Tillhör torsksläktet. Vandrar ibland ner i stim

från Västerhavet till särskilt norra Öresund.


Gråsej (Pollacius

Virens): Torsksläkting. Förekommer vissa år under sommar

och höst ganska rikligt, oftast mindre exemplar.
This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera